ONTWIKKELEN

Organisaties zijn nooit af en kunnen altijd beter. In een sombere bui noemde professor Bahlmann ze ooit ‘verdrietmachines’. En geef toe, in veel ondernemingen is inderdaad veel te verbeteren. Als specialist in organisatieontwikkeling laten wij ondernemingen naar een nieuw niveau van performance groeien. Van een klein team dat weer moet leren samenwerken tot het begeleiden van een grote reorganisatie. Giotto gaat de uitdaging graag aan.

ROL VAN GIOTTO

Hoe groot of hoe klein de verandering ook is, voorop staat dat medewerkers zélf hun verandering moeten doormaken. Wij zijn niet meer dan tijdelijke gangmakers of katalysatoren. De interventies van Giotto zijn er op gericht om mensen te laten leren en om hun verandervermogen te vergroten. Wij structureren, bieden instrumenten aan, coachen, bewaken, maar nemen nooit over. In onze aanpak is de lijn verantwoordelijk en staan de medewerkers aan het roer.

 

VERBINDEN

Concrete doelen, open en actieve communicatie, heldere verantwoordelijkheden, duidelijke bevoegdheden en onvoorwaardelijk vertrouwen. Deze elementen bieden mensen veiligheid en zijn medebepalend voor hun performance. Ook tijdens veranderprocessen. Het is belangrijk om deze elementen goed mee te nemen in de veranderaanpak. Zo blijft de zaak stabiel. Daarom schenken wij altijd aandacht aan zowel de harde als de zachte kant.

 

 

 

 

 

RESULTATEN

Betere samenwerking, steviger leidinggevenden, duidelijke doelen, heldere communicatie, minder verspilling, lagere kosten. Een greep van de resultaten bij ontwikkelingen

die Giotto ondersteunde. Van 15% kostenreductie bij de ombouw van de Nederlandse Bloedbanken tot een goed functionerend team waar mensen weer worden aangesproken op hun gedrag en hun prestaties. Altijd gaat het ons om het verbeteren van de resultaten van de organisaties waar wij werken.